Logistieke architectuur
ontwerpen/indelingsadviezen

interieur design

verlichtingsplannen

kleuradvies

verkoopstyling

nieuwbouwadviezen

verbouwadvisering

logistieke architectuur

on-line advisering

bijzondere producten

 

voorbeeldproject

 

informatie aanvraag

 

Één van de specialiteiten van Internal Affairs is de logistieke architectuur, hetgeen erop neerkomt dat logica en bruikbaarheid van een ontwerp getoetst worden. Daarbij kan zowel gedacht worden aan het ontwerp van de eigenlijke woning zelf, als aan het ontwerp van de indeling of inrichting.

Ontwerpen die op het gebied van de logistieke architectuur een onvoldoende scoren zullen U dagelijks aanzienlijk in Uw werkzaamheden en woongenot beperken!
Ruimtes die maar op één manier kunnen worden ingedeeld, ramen die niet kunnen worden geopend omdat er een kraan voor staat, onbereikbare kasten, vaatwassers die niet open kunnen, geen of te weinig contactdozen, materialen die te veel onderhoud nodig hebben, auto’s die niet in de garage passen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de problemen die Internal Affairs in de praktijk is tegengekomen, maar die voor de bewoners een permanente bron van ergernis vormden.

Internal Affairs
voert een uitgebreide toetsing uit van het betreffende ontwerp, naar aanleiding van door opdrachtgever verstrekte gegevens, in de vorm van bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, plattegronden en een overzicht van wooneisen en woonwensen.

Sommige aspecten van deze toetsing door Internal Affairs zijn zeer voor de handliggend, anderen niet. Internal Affairs houdt tijdens deze toetsing eveneens rekening met de nieuwste ontwikkelingen en trends op de huizenmarkt. Uw woning voldoet zodoende niet alleen aan de hoogste gebruikseisen maar zal bij een toekomstige verkoop een grotere markt aanspreken, waardoor mogelijk zelfs een hogere verkoopsnelheid en verkoopwaarde kan worden gerealiseerd.

Deze service kan in de meeste gevallen ook on-line plaatsvinden, hetgeen U aanzienlijke besparingen kan opleveren (tijd, reiskosten, etc.). Wilt U gebruik maken van deze on-line service of heeft U behoefte aan verdere informatie, dan kunt U contact opnemen door middel van het invullen van het informatieformulier (aanklikken: “informatie aanvraag”).

Realiseer het hoogst mogelijke woongenot en maximaliseer Uw mogelijkheden, laat U op het gebied van logistieke architectuur adviseren door Internal Affairs.
© Internal Affairs 2001

Op alle leveringen van diensten en producten zijn bij uitsluiting de algemene leveringsvoorwaarden van Internal Affairs van toepassing.